INCUBATION & SCALEUP PROGRAM

WHAT’S INCUBATION & SCALEUP PROGRAM

สําหรับ STARTUP ที่มี MVP แล้วและต้องการค้นหา PRODUCT-MARKET FIT เพื่อขยายตลาดสู่ฐานลูกค้ากว่า 40 ล้าน คนท่ัวประเทศ เราจะช่วยคุณบ่มเพาะและเติบโตโดยการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของ TRUE CORPORATION ทุกฝ่าย ทั้งการสนับสนุนเงินสดจํานวน 700,000 บาท รวมถึงสื่อในเครือ คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ INCUBE FAMILY ในหลักสูตร INCUBATION 3 เดือน เปิดรับ 3-6 ทีม ต่อ 1 รุ่น

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้ STARTUP เติบโต และ สามารถอยู่รอดสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้จริง

เงินทุน

STARTUP ท่ีผ่านเข้ารอบทั้ง 3-6 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะเงื่อนไข

แลกกับหุ้นไม่น้อยกว่า 6-9% รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารสัญญา

INCUBATION & SCALEUP COURSE DETAILS

Bootcamp

บูทแคมป์เข้มข้น 3 เดือนที่หาไม่ได้ที่ไหนในประเทศไทยกับ 4 รูปแบบคลาสเรียนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพในการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤติ หรือ pain points ที่จะต้องเจอในช่วง Seed stage ก้าวไปสู่ช่วง Scale stage


แนวทางของเนื้อหาในหลักสูตรด้านธุรกิจสำหรับ CEO (Chief Executive Officer)

การค้นหา CXO (Chief___Officer) มาเป็นทีมก่อตั้ง (Founding Team) การหาพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการบริหารความคาดหวังของทีมที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้ โดยไม่กระทบกับงานหลักของ CTO (Chief Technology Officer) ในภายหลังเสียก่อน การรักษาสมดุลทั้งเรื่องคนและธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

Team Coach:

 • Coach Care (aCommerce)
 • Coach Tom (Sellsuki)
 • Coach Sam (STYLHUNT)
 • Coach Troy (Globish Academia)
 • Coach Ja (honestbee)
 • Coach Jom (Finnovate)
 • Coach Phao (JITTA)


แนวทางของเนื้อหาในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสำหรับ CTO (Chief Technology Officer)

เรียนรู้วิธีการยืนยัน Minimum Viable Product (MVP) หรือฟีเจอร์อย่างน้อยที่สุดของ product ที่ใช้ในการประเมิณตลาด โดยใช้เวลาและทรัพยากรให้น้อยที่สุด ทำอย่างไรไม่ให้เกิดต้นทุนการพัฒนซอฟต์แวร์โดยเปล่าประโยชน์ การจัดการกับ Ad hoc Sprint (ช่วงเวลาที่ฟีเจอร์หรืองานแต่ละงานจะต้องเสร็จและพร้อมตรวจสอบ) ที่เข้ามาแบบเฉพาะกิจ การขยายทีมงานและ platform ให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่เจอกับ Technical Debt (ปัญหาที่ทีมจะต้องเจอภายหลัง เช่น แก้ bug / รื้อ code ใหม่ ฯลฯ)

Team Coach:

 • Coach Ne (Sellsuki)
 • Coach Bank (UX Academy)
 • Coach Ake (GDE)
 • Coach Pan J (GDE)
 • Coach Keng (DPU)
 • Coach Garn (LINE)
 • Coach Hunt (JITTA)


แนวทางของเนื้อหาในหลักสูตรด้านการเงินและกฏหมาย สำหรับ CFO & Legal (Chief Finance Officer & Legal)

เรียนรู้ know-how และทักษะที่สำคัญด้านบัญชี การเงินและกฏหมายจากผู้มีประสบการณ์จริงในสองโลกธุรกิจ ทั้งฝั่ง startup และจากการทำงานในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มาแล้วในอดีต

Team Coach:

 • Coach Nuk (2C2P)
 • Coach Peem (Peak Engine)
 • Coach Toey (AccRevo)


แนวทางของเนื้อหาในหลักสูตรด้านการตลาดสำหรับ CMO (Chief Marketing Officer)

เรียนรู้สองสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดสำหรับ startup คือการ Growth Hack ธุรกิจ (ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด) และการทำให้บริษัทเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูด Digital Talent ให้เข้ามาทำงานได้อย่างยั่งยืนสอนโดยโค้ชโดยผู้มีประสบการณ์ตรงในการสร้างทีม Digital Marketer ใน startup ตั้งแต่ช่วงบุกเบิก – ช่วงรุ่งเรืองจนเป็นบริษัท startup ที่ใครๆ ก็อยากทำงานด้วย กูรูผู้มีประสบการณ์จริงตั้งแต่สมัย Web 1.0 ในช่วงที่คนยังไม่รู้จักคำว่า Digital Marketing ไปจนถึงการก่อตั้ง Digital Agency และผู้ที่สร้าง service ใหม่เป็นที่แรกในโลกที่ให้คนไทยใช้ทั้งประเทศให้กับ Internet Company ระดับโลก

Team Coach:

 • Coach Ten (aCommerce)
 • Coach Ler (BetterIdea)
 • Coach Kor (LINE)
 • Coach Awe (JITTA)

คุณสมบัติ

 1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยไม่เกิน 5 ปี (หรือกําลังจดทะเบียน) และมีสินค้าหรือบริการที่เปิดให้บริการอยู่ในตลาดขณะนี้
 2. มีรายได้ของบริษัทต่อปีไม่เกิน 10,000,000 บาท
 3. มีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจนสร้างสรรค์และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ
 4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

CRITERION

 1. สอดคล้องกับธุรกิจของ TRUE CORPORATION
 2. ความเหมาะสมของทีมงาน
 3. แนวคิดทางธุรกิจน่าสนใจ
 4. แผนงานทางธุรกิจมีความเป็นไปได้สูงสามารถทําได้จริงด้านเทคนิคและขยายตลาดได้
 5. บริษัทฯ ของผู้สมัคร จะต้องยังไม่จดทะเบียนเป็นบริษัท “มหาชน”
INCUBATION & SCALEUP PROGRAM SCHEDULE
26 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปิดรับสมัคร
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คัดเลือก 20 ทีม (1st round Pitching)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คัดเลือก 5 ทีม (2nd round Pitching)
มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2561 BOOTCAMP
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 SYNERGY DAY
จำนวนทีม
3-6
ภาษา
THAI / ENGLISH

26 ทีมท่ีได้เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าสู่
INCUBATION & SCALEUP PROGRAM 2017

anezt

ARENAHUB

BEAUTY CLICK

borrowme

CARE STALKER

CHATSTICK

CULTEES

DIGICOIN

EasyPark

EVOLII

HumanOS

Juerix

LILUNA

MoneyShake

MYBAND

MyCashflow

Ooca

Paiduay

Pamba Share Ways

POS coffee

RABBIT ACCOUNT

Sing Spaze

SPORTLYZE

TALAD INVOICE

u-vein

VENDDAY

BOOTCAMP ของ INCUBATION & SCALEUP PROGRAM 2016

5 ทีมที่ผ่านเข้าสู่ BOOTCAMP ของ INCUBATION & SCALEUP PROGRAM

ARINCARE

govivigo

Kolla

Stone lab

Tunjai

15 ทีมท่ีได้เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าสู่ INCUBATION & SCALEUP PROGRAM

ARINCARE

BeNeat

COSZI

Drivemate

eatRanger

Event Banana

govivigo

Kolla

hotelnext

NEST BKK by Passionfruit

OneDee

Q happy

Santabox

Stone lab

Tunjai

INCUBE CAPTAIN (กรรมการผู้คัดเลือก)

Jay Jootar

VC Group

Kla Tangsuwan

Thoth Zocial

Lertad Supadhiloke

SellSuki

Natwut Amornvivat

Deep Pocket

Oranuch Lerdsuwankij

Techsauce

Kampanat Vimolnoht

Ascend

INCUBE COACH

Damien

K. Ake

GDE

K. Awe

JITTA

K. Bank

UX Academy

K. Care

aCommerce

K. Garn

LINE Thailand

K. Hunt

JITTA

K. Jaa

HonestBee

K. Jom

UX Finnovate

K. Korlarp

LINE Thailand

K. Ler

Better Idea

K. Ne

Sellsuki

K. Nuk

2C2P

K. Pan J

GDE

K. Peem

PeakEngine

K. Phao

JITTA

K. Rachit

Accrevo

K. Sam

STYLHUNT

K. Ten

aCommerce

K. Tom

Sellsuki

K. Troy

Globish